ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР

П У Б Л І Ч Н И Й   Д О Г О В І Р

 про надання фізкультурно-оздоровчих послуг,

користування матеріально-технічною базою 

ФІТНЕС — КЛУБУ «ULTRAGYM»

 1. ВИЗНАЧЕНЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Публічний договір (далі – Договір) — договір про надання Комплексу послуг, який включає  в себе надання фізкультурно-оздоровчих послуг та користування матеріально-технічною базою Фітнес — Клубу «Ultragym» (далі – Клуб), який встановлює однакові для всіх умови надання послуг, укладений між Виконавцем та Замовником (далі – Сторони)  на умовах вказаних у Публічній пропозиції.

1.2. Публічна пропозиція — пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним Договір, що містяться в публічній оферті та розміщений на інформаційному стенді, офіційному сайті Фітнес — клубу «Ultragym».

1.3. Акцепт — надання Замовником повної і безумовної відповіді Виконавцю на його пропозицію укласти Договір на умовах, визначених публічною офертою шляхом придбання фізичною особою Абонементу на право користування матеріально-технічною базою Виконавця та надання фізкультурно-оздоровчих послуг, що свідчить про прийняття ним публічної оферти.

1.4. Фітнес — клуб «Ultragym» — (далі — Клуб) — нежитлове приміщення розташоване за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Валерія Лобановського, буд. № 12, обладнане спортивними залами, тренажерами, іншим спортивним обладнанням та іншим майном, у т.ч. загального користування.

1.5. Виконавець — фізична особа-підприємець Потапова Світлана Олександрівна, яка діє на підставі Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 23390000000026746 від «01» липня 2019 року.

1.6. Працівники Виконавця  (персонал Клубу, адміністрація Клубу) – фізичні особи, що перебувають з Виконавцем у трудових відносинах, або представляють його інтереси відповідно до чинного законодавства України.

1.7. Замовник (далі — Клієнт) — це громадяни незалежно від ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак, які отримали Клубну картку (придбали Абонемент), ознайомились з даним Договором, Правилами клубу (Додаток №1), Правилами техніки безпеки (Додаток №2), Правилами користування соляною кімнатою (Додаток № 3) та погодились їх виконувати,  надали згоду на обробку своїх персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та інших нормативно-правових актів.

1.8. Комплекс послуг – послуги, які включають в себе надання фізкультурно-оздоровчих послуг та користування матеріально-технічною базою.

1.9. Фізкультурно-оздоровчі послуги (далі — Послуги) — організація  та проведення  спортивних  занять  професіоналів та любителів спорту самостійно та з фітнес-тренерами Клубу «Ultragym».

1.10. Матеріально-технічна база – окремі частини приміщення в яких розташовано Клуб (окрім службових), прилеглі території, обладнання спортивних залів, тренажери, інше спортивне знаряддя, обладнання майданчиків для фізкультурних вправ і спорту та інше майно Виконавця, у т.ч. загального користування.

1.11. Послуга – надання у користування Клієнтам матеріально-технічної бази Виконавця, для можливості заняття останніми фізичною культурою та спортом, а також організація групових та індивідуальних фітнес тренувань з фітнес-тренерами Клубу «Ultragym». 

1.12. Клубна картка – це іменна пластикова картка, яка надається Замовникові (Клієнту) на підставі укладеного з Виконавцем Договору про надання фізкультурно-оздоровчих послуг, користування матеріально-технічною базою Фітнес — клубу «Ultragym» та ідентифікує особу Замовника для проходу на територію Фітнес — клубу «Ultragym» з метою споживання обумовлених послуг. Клубна картка є єдиною підставою для пропуску Замовника до Клубу. Клубна картка є власністю Клубу і Замовник зобов’язаний дбайливо ставитися до неї.

1.13. Додаткові послуги – це послуги, які не враховані в комплексі послуг Фітнес — клубу «Ultragym» та надаються за окремо встановленими правилами та окрему оплату. Це фітнес-бар, масажний кабінет, косметологічний кабінет, манікюрний кабінет, солярій, соляна кімната, дитяча студія, комерційні класи, повторне виготовлення втраченої клубної карти та ін.

1.14. Абонемент – можливість отримання Послуги протягом визначеного терміну або лімітованої кількості відвідувань. Наявність абонементу перед початком тренування є обов’язковою. Якщо у Відвідувача відсутній абонемент або закінчився термін дії абонементу Адміністрація Клубу має право не дозволити вхід в Клуб. Абонемент є індивідуальним і передачі іншим особам не підлягає. Оплата вартості абонемента відбувається перед першим заняттям.

1.15. Тренер, персональний тренер, інструктор — (далі — Тренер) — фізична особа, працівник фітнес-клубу «Ultragym», спеціаліст у визначеному виді спорту, який керує тренуваннями Клієнта, розробляє індивідуальні програми для заняття з Клієнтом, надає консультації з  питань фізичної культури і спорту та здорового способу життя.

1.16. Прайс-лист — письмовий документ Клубу, який містить у собі перелік та вартість відповідних послуг, види та вартість абонементів, а також розмір фінансових (штрафних) санкцій, які діють у Клубі та можуть бути застосовані до порушника даного Договору, Правил клубу та інших Правил (Інструкцій) що діють у Клубі.

1.17. Офіційний Сайт — сайт Фітнес-клубу «Ultragym» в мережі Інтернет, що розміщений за адресою: https://ultragym.com.ua/.

1.18. Гість Клубу — будь-яка особа, яка не є Замовником або працівником Виконавця. Гість Клубу може переміщуватись по території клубу тільки у супроводі тренера, або іншого представника Виконавця, визначеного адміністрацією. 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Даний Договір відповідно до ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України є офіційною публічною офертою Фізичної особи-підприємця  щодо можливості користування матеріально-технічною базою, яка перебуває у власності (орендована) Виконавцем та надання фізкультурно-оздоровчих послуг адресованою фізичним особам, для можливості заняття останніми фізичною культурою та різними видами спорту та укласти Договір про надання Комплексу послуг, який включає  в себе надання фізкультурно-оздоровчих послуг та користування матеріально-технічною базою базою Фітнес — клубу «Ultragym» на викладених нижче умовах. Далі по тексту Договору Виконавець та Замовник разом називаються Сторони, а кожен окремо – Сторона.

2.2. У Клубі діють Правила клубу (далі — Правила), які визначені у Додатку №1 до даного Договору і виконання яких є обов’язковим для сторін. 

2.3. Всі умови Договору, викладені в Публічній пропозиції (оферті), є обов’язковими для Сторін. Перед початком користування послугами Фітнес-клубу «Ultragym» кожен Замовник зобов’язаний ознайомитися з умовами Договору надання фізкультурно-оздоровчих послуг, Правилами клубу, Правилами техніки безпеки,  що розміщені (оприлюднені) на Офіційному сайті Виконавця та на інформаційному стенді Клубу. Даний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.

2.4. Договір про надання послуг, передбачає Комплекс послуг, який включає  в себе надання фізкультурно-оздоровчих послуг та користування матеріально-технічною базою Фітнес — клубу «Ultragym», укладається шляхом надання згоди Замовником на приєднання до запропонованого Договору, шляхом акцептування (прийняття) всіх істотних умов Договору вказаними реквізитами сторін, згідно чинних документів та підписів обох Сторін. Договір про надання послуг складається у двох примірниках, по одному для кожної сторони.

2.5. Виконавець самостійно відповідно та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови Договору. Виконавець самостійно має право змінити умови Договору, Правила Клубу, прайс-лист, Правила техніки безпеки та інші правила, які стосуються перебування у Клубі з обов’язковим повідомленням про це Замовників на Сайті не менше ніж за 10 (десять) календарних днів до вступу змін в силу. 

2.6. В цілях безпеки Клієнтів Фітнес-клубу «Ultragym», в Клубі здійснюється відеоспостереження. Змовник надає згоду на здійснення відеоспостереження в Фітнес-клубі «Ultragym».

 

 1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРУ

3.1. За цим договором Виконавець надає Замовникові можливість користування Комплексом послуг, який включає в себе надання фізкультурно-оздоровчих послуг та користування матеріально-технічною базою Фітнес — клубу «Ultragym» у порядку та на умовах передбачених цим Договором та додатками до нього, а Замовник зобов’язується сплатити Виконавцеві кошти за користування Комплексом послуг Клубу у відповідності з прайс-листом Виконавця, дотримуватись вимог Договору та усіх додатків до нього. Усі додатки до Договору (Правила клубу, Правила техніки безпеки, Правил користування соляною кімнатою тощо) є невід’ємною його частиною та мають рівну з даним Договором юридичну силу.

 

 1. ПОРЯДОК  УКЛАДЕННЯ

4.1. Договір укладається шляхом прийняття фізичною особою пропозиції Виконавця укласти Договір на умовах викладених у Публічній пропозиції, текст якої розміщено на інформаційному стенді (куточку споживача) Клубу та на офіційному сайті Клубу.

4.2. Фізична особа, яка приймає пропозицію Виконавця укласти Договір підтверджує, що вона до укладення цього Договору ознайомилась з умовами Публічної пропозиції, Правилами клубу, прайс-листом Виконавця, Правилами техніки безпеки і свідомо без жодного примусу уклала цей Договір.

4.3. Моментом укладення Договору вважається придбання фізичною особою Абонементу на право користування Комплексом послуг, який включає  в себе надання фізкультурно-оздоровчих послуг та користування матеріально-технічною базою Фітнес — клубу «Ultragym», отримання зареєстрованої клубної картки та підписанням анкети-приєднання. З цього моменту фізична особа є стороною Договору, яка іменується Замовник.

 

 1. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА ЇХ ОБСЯГИ

5.1.Вартість послуг за даним Договором визначається прайс-листом Клубу. 

5.2.Розрахунки за Договором проводяться в національній валюті, у готівковій або безготівковій формі.

5.3.Доступ в Клуб можливий лише при наявності Клубної картки. При кожному відвідуванні Клубу Замовником з метою отримання Послуг, проводиться обов’язкове сканування Клубної картки адміністрацією Виконавця.

5.4.Клубна картка є індивідуальною, її використання не може бути здійснено іншими особами.

5.5.Отримана Замовником Клубна картка не переходить у його власність. Вартість виготовлення першої отриманої Замовником Клубної картки входить у вартість Послуг за даним Договором. Додаткове виготовлення втраченої Замовником Клубної картки вважається наданням додаткових послуг та сплачується ним додатково, згідно з прайс-листом Виконавця.

5.6.У разі закінчення строку дії абонементу, який передбачено діючим прайс-листом, вважається, що Послуги Замовником спожиті, а Виконавець вважається таким, що надав Послуги належним чином та у повному обсязі.

5.7.Виконавець залишає за собою право змінювати розклад роботи Клубу. Про такі зміни розкладу адміністрація Виконавця заздалегідь (не менше 2-х тижнів) повідомляє відвідувачів шляхом розміщення відповідної інформації на інформаційному стенді Клубу, окрім випадків, які не залежать від волі Виконавця.

5.8.Усі додаткові послуги сплачуються Замовником згідно прайс-листа Клубу.  

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1.Виконавець зобов`язаний:

— оформити та надати Замовникові Клубну картку;

— надавати Замовникові можливість користуватись майном Клубу у порядку передбаченому даним Договором та Правилами;

— утримувати Клуб в належному санітарно-гігієнічному стані;

— забезпечити належне функціонування спортивного обладнання та інвентарю, а також допоміжних побутових приміщень призначених для користування Замовником;

— надаючи фізкультурно-оздоровчі послуги, Виконавець забезпечує Замовника кваліфікованим та професійним персоналом, окрім того, по мірі можливості, докладає максимум зусиль для збереження незмінності та сталості складу персоналу (тренерів, інструкторів), виключно у межах і у спосіб, що не суперечить чинному законодавству України.

6.2 Виконавець має право:

— вимагати від Замовника сплати вартості послуг відповідно до обраного абонементу згідно прайс-листа Виконавця, а також вартості додаткових послуг;

— вимагати від Замовника дотримання усіх вимог даного Договору та Правил;

— зробити зауваження Замовнику у разі порушення ним Договору та Правил, вказати на підстави такого порушення і скласти Акт про порушення Замовником Договору, або Акт про факт нанесення шкоди майну, згідно з якими Клуб має право вимагати сплачення штрафу;

— не допускати Замовника до приміщень Клубу якщо зовнішній вигляд Замовника дає працівникам Виконавця підстави вважати, що останній перебуває у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння 

— не допускати Замовника до приміщень Клубу, якщо він не має спортивного одягу і змінного взуття;

— на власний розсуд припинити надання Послуг Замовникові з підстав порушення останнім умов даного Договору та додатків до нього, — кошти за не використані Послуги Замовнику не повертаються;

— змінювати діючий розклад групових занять в односторонньому порядку, додавати або видаляти заняття з оповіщенням про це шляхом телефонних дзвінків за 2 години до початку заняття Замовнику;

— без попереднього сповіщення встановлювати і скасовувати різноманітні знижки, маркетингові акції, пільги, засновувати дисконтні програми, змінювати прайс-лист;

— здійснювати відео спостереження у спортивних залах Клубу та прилеглих територіях, (крім роздягальні, туалету, душової та солярію), а також відео фіксацію усіх дій Персоналу та відвідувачів Клубу, без окремої згоди останніх (з урахуванням норм моралі та етики). Використовувати результати відео фіксації відповідно до чинного законодавства України (у т.ч. як докази у будь-яких спірних питаннях).

— інші права передбачені цим Договором та законодавством України.

Виконавець не несе відповідальності за не настання результату, очікуваного Замовником від занять в Клубі

6.3. Замовник зобов’язується:

— завчасно та у повному обсязі оплатити вартість Послуг за даним Договором (у т.ч. додаткових), які передбачені прайс-листом Виконавця;

— повідомити співробітникам Виконавця достовірну інформацію щодо анкетних та контактних даних (ПІБ, № телефону, вік, тощо), а також інформацію про можливі протипоказання (стан здоров’я та ін.) щодо отримання Послуг;

— про наявність будь-яких хронічних захворювань обов’язково повідомити персонального тренера;

— нести персональну відповідальність за своє здоров’я;

— під час хвороби в стані загострення не відвідувати Клуб та не користуватись додатковими послугами (соляна печера, масаж, косметолог); 

— відвідувати Клуб лише при пред’явленні Клубної картки, а у разі її втрати відновити за додаткову плату, згідно діючого прайс-листа;

— не передавати Клубну картку іншим особам для її використання в Клубі;

— самостійно стежити за своїми речами та не залишати їх без нагляду;

— дотримуватись загальних норм поведінки, відноситись з повагою до інших Замовників, обслуговуючого персоналу, тренерів та адміністрації Клубу, дотримуватись правил етикету;

— дотримуватись правил загальної і особистої гігієни;

— відвідувати Клуб виключно в спортивному одязі та змінному взутті;

— нести відповідальність, матеріальну та/або нематеріальну за шкоду нанесену майну Виконавця, або майну третіх осіб, а також відповідальність за свої дії під час відвідування Клубу;

— дотримуватись умов даного Договору,  додатків до нього, загальноприйнятих правил етики, культури спілкування та норм чинного законодавства України. 

6.4 Замовник має право:

— отримувати послуги у порядку та на умовах передбачених даним Договором, Правилами клубу та видом абонементу згідно прайс-листа Клубу, який обрав Замовник;

— користуватись додатковими послугами, згідно прайс-листа Клубу;

— вимагати від Виконавця виконувати його обов’язки за даним Договором;

— отримувати будь-яку інформацію щодо діяльності Клубу, яка не вважається Виконавцем конфіденційною.

 

 1. ОБСТАВИНИ ФОРС-МАЖОРУ

7.1. Сторона звільняється від визначеної даним Договором та чинним законодавством України відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії обставин форс-мажору, визначених у даному Договорі, за умови, що їх настання було засвідчено у визначеному даним Договором порядку.

7.1.1. Під обставинами форс-мажору у даному Договорі розуміються випадок, непереборна сила, обставини, які не залежать від волі сторін, як підстави для звільнення від відповідальності за порушення Договору. 

7.1.2. Під непереборною силою у даному Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись)  стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські заворушення, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають його виконанню.

7.1.3. Під випадком у даному Договорі розуміються будь-які обставини, які не вважаються непереборною силою за цим Договором і які безпосередньо не обумовлені діями Сторін та не пов’язані із ними причинним зв’язком, які виникають без вини (умислу чи необережності) Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути).

7.2. Сторона, що має намір послатися на обставини форс-мажору, зобов’язана невідкладно із урахуванням можливостей технічних засобів миттєвого зв’язку та характеру існуючих перешкод повідомити іншу Сторону про наявність обставин форс-мажору та їх вплив на виконання даного Договору.

7.3. Якщо обставини форс-мажору та їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню даного Договору, то виконання даного Договору зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим.

7.4. Якщо у зв’язку із обставинами форс-мажору та їх наслідками, за які жодна із Сторін не відповідає, виконання цього Договору є остаточно неможливим, то даний Договір вважається припиненим з моменту виникнення зазначених обставин та їх наслідків, за яких є неможливим виконання даного Договору.

7.5. Якщо у зв’язку із обставинами форс-мажору та їх наслідками виконання даного Договору є тимчасово неможливим і така ситуація, за якої є неможливим виконання, наявна протягом 2-х місяців і не виявляє ознак припинення, то даний Договір може бути розірваний в односторонньому порядку будь-якою Стороною шляхом направлення за допомогою поштового зв’язку письмової заяви про це іншій Стороні.

 

 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Строк дії Договору збігається зі строком дії придбаного Замовником абонемента згідно прайс-листа Виконавця. Абонемент на місяць діє протягом терміну, що дорівнює кількості днів місяця поточного року в якому його було придбано.

8.2. Договір вважається пролонгованим у випадку придбання Замовником абонемента на наступний строк. Кількість пропонувань необмежена.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Усі спори, що можуть виникнути у зв’язку з виконанням даного договору чи пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами або їх представниками. Якщо спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується у судовому порядку, визначеному чинним законодавством України;

9.2. Виконавець не несе ніякої відповідальності за будь-які негативні наслідки, що можуть мати місце при отриманні Замовником Послуг, у т.ч. пов’язані зі станом здоров’я,  якщо такі стались не з вини Виконавця. 

9.3. Виконавець не несе відповідальності за дії та/або бездіяльність третіх осіб, які не є його працівниками.

9.4. Виконавець не несе жодної відповідальності за будь-які пошкодження, псування, забруднення майна (особистих речей, елементів одягу, власного спортивного спорядження, тощо) Замовника, за збереження цінних речей (гроші, годинники, телефони, прикраси тощо) загублені або залишені в шафці Клубу чи інших місцях загального користування.

9.5. У разі заподіяння Замовником збитків або псування майна Клубу, такий збиток підлягає відшкодуванню Замовником протягом 7 (семи) календарних днів.

9.6. Замовник несе відповідальність за передання особистої клубної картки третім особам та за невчасне повідомлення адміністрації про втрату клубної карти, якщо нею скористались треті особи. В такому разі Виконавець має право не надавати послуги Замовнику та не повертати суму сплачену за придбаний абонемент.

 

 1. КІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Виконавець має право в односторонньому порядку вносити зміни та доповнення до чинних Правил клубу. Нові Правила замінюють попередні, про що Адміністрація Клубу інформує Членів Клубу за 3 (Три) дні до вступу їх у дію, шляхом розміщення на рецепції. 

10.2. При перериванні Членства, у разі порушення цих Правил, оплата за невикористаний час не повертається.

10.3. Адміністрація Клубу має право в односторонньому порядку вносити доповнення до комплексу послуг, які входять у Клубні Карти.

10.4. Клієнт погоджується з тим, що надані ним персональні дані, які зазначаються під час реєстрації Клубної картки, необхідні для ідентифікації останнього та є добровільним волевиявленням Клієнта щодо дозволу на обробку його персональних даних та їх використання в рамках чинного законодавства України.

 1. Сторони зобов’язуються належним чином виконувати вимоги Закону України «Про захист персональних даних», зокрема, зобов’язуються здійснити всі необхідні організаційні та технічні заходи для належного захисту отриманих отриманих від іншої Сторони персональних даних представників.

10.6. Даний Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою.

10.7. Усі додатки до Договору є невід’ємною його частиною та мають рівну з даним Договором юридичну силу.

10.8. Питання не урегульовані даним Договором регулюються чинним законодавством України.

 

 1. ДОДАТКИ

11.1. Невід’ємною частиною даного Договору є нижченаведені додатки:

 

— Додаток № 1 «Правила Фітнес — клубу «UltraGym»;

— Додаток № 2 «Правила техніки безпеки Фітнес — клубу «UltraGym»;

— Додаток № 3 «Правила відвідування соляної кімнати Фітнес — клубу «UltraGym»

 

 

Додаток № 1

до Публічного Договору 

про надання фізкультурно-оздоровчих послуг,

користування матеріально-технічною базою 

ФІТНЕС — КЛУБУ «ULTRAGYM»

ПРАВИЛА ФІТНЕС — КЛУБУ «ULTRAGYM»

ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО ФІТНЕС — КЛУБУ «ULTRAGYM»!

 

ПРАВИЛА ФІТНЕС — КЛУБУ «ULTRAGYM» — це комплекс норм і умов, що встановлюють права і обов’язки будь-яких осіб, які перебувають на території Клубу.

 

Ці Правила відвідування Клубу обов’язкові для виконання всіма Клієнтами Клубу. Ці Правила не є вичерпними, так як Клуб має право їх доповнювати та змінювати (в тому числі шляхом викладення в новій редакції) в будь-який час в односторонньому порядку. Про зміни Правил Клубу Члени Клубу повідомляються через повідомлення, що розміщується на рецепції Клубу, в мобільному додатку.  

 

Клуб не несе відповідальності за незнання Клієнтами Клубу будь-яких положень з цих Правил. Незнання будь-яких положень даних Правил не звільняє від відповідальності їх дотримуватися в повній мірі. Дані правила наявні на рецепції Клубу для можливості вільного ознайомленні з ними.

 

Мета Правил Клубу — встановлення чітких, довірчих відносин між Клубом і Клієнтами Клубу, створення безпечних і максимально комфортних умов для надання Комплексу послуг Клубом.

 

 • ПРИНЦИПИ РОБОТИ КЛУБУ.

Основні поняття даних Правил

 

Абонемент —  можливість отримання Послуги протягом визначеного терміну або лімітованої кількості відвідувань. Наявність абонементу перед початком тренування є обов’язковою. Якщо у Відвідувача відсутній абонемент або закінчився термін дії абонементу Адміністрація Клубу має право не дозволити вхід в Клуб. Абонемент є індивідуальним і передачі іншим особам не підлягає. Оплата вартості абонемента відбувається перед першим заняттям.

 

«Період дії абонемента» — термін відвідування Клієнтом Клубу — обчислюється від дати активації Абонемента і протягом періоду часу встановленого прайсом.

 

«Заморожування Клубної Карти» —  можливість за період дії Договору, призупинити термін дії Клубної Карти на певний період часу, згідно з умовами Клубної Картки.

 

«Додаткові послуги» — послуги, не включені у вартість Абонементу та надаються на території Клубу за окрему плату відповідно до встановленого прайс-листа на додаткові послуги Клубу.

 

«Депозит» — віртуальний рахунок Клієнта Клубу, на який зараховуються кошти, що надійшли від Клієнта клубу і які Клієнт Клубу може використовувати на свій розсуд на оплату додаткових послуг Клубу.

 

«Групові заняття» —  заняття, що проводяться інструкторами Клубу для Клієнтів Клубу, тривалістю до 55 хвилин в залежності від формату тренування, заняття. Регламентуються розкладом Клубу.

 

«Персональне тренування» — заняття з персональним тренером за індивідуальною програмою протягом 60 хв. для дорослих та 50 хв. для дітей. Проводиться після повної оплати, згідно встановленого прайс-листа Клубу.

 

«Спліт-тренування» — заняття з персональним тренером двох Клієнтів Клубу за індивідуальною програмою протягом 60 хв. для дорослих та 50 хв. для дітей. Проводиться після повної оплати, згідно встановленого прайс-листа Клубу.

 

«Вступний інструктаж» — оглядово-практичне заняття з інструктором тренажерного залу протягом 45 хв., метою якого є адаптація Клієнта Клубу до програм і обладнання Клубу, знайомство з технікою безпеки виконання вправ, отримання необхідних початкових знань і навичок.

 

1.1 Режим роботи Клубу.

1.1.1 Клуб відкритий для відвідування з 8:00 до 22:00 (понеділок — п’ятниця), з 9:00 до 20:00 (субота, неділя) протягом усього року з урахуванням технічних перерв, крім державних та релігійних свят.

1.1.2 Тренувальні зони закінчують роботу за 15 хвилин до закриття Клубу.

 

1.2  Правила придбання і користування Абонементом.

1.2.1 Для оформлення Абонементу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

1.2.3 Клієнти Клубу зобов’язані пройти відповідну процедуру реєстрації: фотографування, анкетування, ознайомлення з відповідними документами та оформлення пластикового Абонемента. 

1.2.4 Оплата Абонемента може проводитися, як за готівковим так і за безготівковим розрахунком в гривнях, згідно діючих тарифів і тільки на рецепції Клубу.

1.2.5 Абонемент є персональним і не підлягає передачі іншій особі.

1.2.6 Абонемент є пропуском в Клуб, пред’являється адміністратору рецепції. В обмін на абонемент адміністратор видає ключі від шафи. При втраті або відсутності Абонемента для відвідування Клубу пред’являється документ, що засвідчує особу (паспорт, посвідчення водія). При втраті, Абонемент повинен бути відновлений за письмовою заявою Клієнта.

1.2.7 Абонемент включає в себе послугу безкоштовного вступного інструктажу, який проводиться за попереднім записом на рецепції клубу.

1.2.8 Активація Абонементів здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту придбання або на 31 календарний день автоматично.

1.2.9 По Корпоративному/Груповому контракту активація Абонементів здійснюється одноразово для всіх учасників контракту з дати, зазначеної в договорі або ж з моменту першого відвідування одного з учасників Корпоративного/Групового договору. 

1.2.10 При разовому відвідування також відбувається процедура реєстрації, але Клубна картка для такого Клієнта не видається. Оплата разового відвідування проходить перед початком тренування. Реєстрація відбувається з обов’язковим пред’явленням паспорта/водійського посвідчення.

1.2.11 Заморожування Абонемента оформляється на підставі письмової заяви Клієнта Клубу. Заморожування «заднім числом» не оформляється. Загальна кількість днів заморожування визначається видом Абонемента і періодом його дії згідно встановленого прайсу Клубу. Мінімальний термін заморожування — 7 днів.

1.2.12 В разі настання вагітності, Клієнт Клубу має право скористатися додатковим заморожуванням у зв’язку з вагітністю, тобто призупинити (заморозити Абонемент на 90 (дев’яносто) календарних днів до пологів і 90 (дев’яносто) календарних днів після пологів при наданні наступних документів:

— довідки від лікаря (про вагітність і про передбачуваний термін пологів); 

— письмової заяви від Клієнта Клубу на ім’я керівника Клубу.

1.2.13 Після закінчення терміну дії Абонемента, обов’язки Клубу в частині надання Комплексу послуг вважаються виконаними, послуги вважаються наданими.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТІВ КЛУБУ.

2.1. Права Клієнта:

2.1.1 Отримувати необхідну і достовірну інформацію про роботу Клубу та послуги, які йому надаються.

2.1.2 Вимагати надання якісних послуг.

2.1.3 Направляти до Клубу свої пропозиції та рекомендації по кожному виду Послуг.

2.1.4 Користуватися можливістю призупинення (заморожування) Клубної Картки в тому випадку, якщо така можливість передбачена видом Клубної Картки.

2.1.5 У виняткових випадках змінити вид Клубної Картки шляхом доплати до картки згідно прайс-листа, один раз протягом терміну Договору і не пізніше ніж за 3 місяці до закінчення її дії.

 

 

 

 

2.2 Обов’язки Клієнта:

2.2.1 Клієнти Клубу зобов’язані дотримуватися і підтримувати громадський порядок і загальноприйняті норми поведінки, поводитися шанобливо по відношенню до інших відвідувачів, обслуговуючому персоналу, не допускати дій, що створюють небезпеку для оточуючих.

2.2.2 Заборонено перебувати на території Клубу з вираженим запахом парфумів.

2.2.3 Заборонено тренуватися з голим торсом та видавати гучні звуки.

2.2.4 Заборонено вживати і розповсюджувати в Клубі алкогольні напої, медикаменти, наркотичні, токсичні засоби, а також курити на території Клубу.

2.2.5 Заборонено перебувати на території Клубу у стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння;

2.2.6 Перебувати на території Клубу зі зброєю заборонено. Забороняється приносити в Клуб легкозаймисті, вибухові речовини і боєприпаси.

2.2.7 В приміщеннях Клубу необхідно використовувати змінне спортивне взуття, для проходу до тренажерного залу у вуличному взутті необхідно використовувати надані Клубом бахіли.

2.2.8 Клієнти Клубу зобов’язані самостійно і відповідально контролювати своє власне здоров’я. За наявності гострих інфекційних та/або шкірних захворювань, а також при загостренні хронічних захворювань, слід утриматися від відвідування Клубу.

2.2.9 Для зберігання особистих речей необхідно використовувати спеціально обладнані шафи в роздягальнях, а для зберігання цінних речей — спеціально обладнані сейфи, розташовані в зоні рецепції, на час перебування у Клубі. Рекомендується уважно ставитись до особистих речей, не залишати їх без нагляду, не довіряти їх іншим особам. За загублені та/або залишені без нагляду речі Клуб відповідальності не несе. Після закінчення тренування шафа в роздягальні Клієнтом звільняється.

2.2.10 Йдучи з Клубу, Клієнт повинен здати адміністратору рецепції ключ від шафи в роздягальні, а також будь-які інші предмети, орендовані ним на час даного відвідування Клубу. У разі втрати (поломки) Клубної Картки, ключа, замка від шафи, майна Клубу, Член Клубу зобов’язаний відшкодувати вартість втраченого (зламаного), згідно встановленого прайс-листа Клубу 

2.2.11 Кіно-, відео- та фотозйомка у Клубі без спеціальної домовленості з адміністрацією Клубу заборонена.

2.2.12 Не дозволяється самостійно вмикати і вимикати звукову, теле-, відеотехніку, комп’ютерну техніку Клубу, використовувати розетки для підключення електричних пристроїв, регулювати будь-яке інженерно-технічне обладнання.

2.2.13 Заборонено входити на територію службових та інших технічних приміщень без спеціального дозволу адміністрації Клубу.

2.2.14 Клієнти Клубу зобов’язані дотримуватися правил особистої гігієни, використовувати рушники на заняттях, не використовувати різкі запахи, парфуми.

2.2.15 Переодягатися допускається тільки в приміщеннях роздягалень.

2.2.16 У роздягальнях забороняється сушити і розвішувати білизну та рушники.

2.2.17 Щоб уникнути незручності Клієнтам Клубу, які відвідують душові, а також попередити засмічення каналізаційних мереж, користуватися предметами для гоління в душових суворо заборонено.

2.2.18 Заборонено користуватися маслами, медом, скрабуючими речовинами в душових Клубу.

2.2.19 Забороняється перебування дітей протилежної статі віком старше 3 (трьох) років у жіночій, чоловічій роздягальнях.

2.2.20 Забороняється приносити і вживати свої продукти харчування на території Клубу. Клієнт клубу може скористатися фітнес-баром.

2.2.21 Клієнти Клубу користуються послугами тільки інструкторів (тренерів) Фітнес — клубу «Ultragym». Проведення персональних тренувань Клієнтами або гостями Клубу заборонено. При порушенні, адміністрація Клубу залишає за собою право відсторонення від тренування і виключення порушника з числа Клієнтів Клубу без відшкодування кошт за не використаний абонемент.

2.2.22 Заборонено виносити майно Клубу за його межі.

2.2.23 Дії інтимного характеру в приміщеннях Клубу заборонені.

2.2.24 Заборонено самовільно розміщувати на території Клубу оголошення, рекламні матеріали, проводити опитування.

2.2.25 Придбання клубної карти не надає права проїзду та паркуваннґ на території ЖК «Чайка».

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КЛУБУ.

3.1 Права Клубу:

3.1.1 При проведенні профілактичних і ремонтних робіт обмежити або припинити доступ відвідувачів в задіяні зони.

Змінювати режим роботи клубу в цілому або окремих його залів і приміщень у зв’язку з проведенням у Клубі корпоративних заходів, за умови розміщення інформації на рецепції Клубу не менше ніж за 7 (сім) днів до дати початку заходу.

В односторонньому порядку розірвати Договір, у разі порушення Клієнтом Клубу діючих Правил або умов Договору, та/або обмежити доступ до Клубу на розсуд адміністрації Клубу.

В односторонньому порядку вносити зміни та доповнення до чинних Правил, сповістивши про це Клієнтів Клубу за допомогою розміщення відповідної інформації на рецепції Клубу. 

Адміністрація Клубу має право в односторонньому порядку вносити доповнення до комплексу послуг, які входять у Клубні Картки.

3.1.2 Змінювати розклад групових занять в Клубі.

3.1.3 Змінювати інструкторів групових програм, заявлених у розкладі.

3.1.4 Змінювати персональних тренерів та тренерів студій у разі їх хвороби, відпустки або звільнення.

3.1.5 Надавати Комплекс послуг та додаткові послуги із залученням сторонніх фахівців.

3.1.6 Клуб залишає за собою право відмовити в укладенні Договору особі, щодо якої у Клубу є достатні підстави вважати, що оформлення такого Договору може спричинити за собою зниження рівня безпеки та комфорту на території Клубу, а також обмеження прав, свобод та інтересів Членів Клубу.

3.1.7 Клуб має право відмовити у відвідуванні клубу Клієнтом Клубу, у якого є заборгованість з оплати додаткових послуг або штрафи.

3.1.8 Відмовити у відвідуванні в залежності від кількості Клієнтів, які одночасно перебувають у тренажерному залі або при відвідуванні залу групових занять без попереднього запису.

 

3.2 Обов’язки клубу:

3.2.1 Надавати якісний Комплекс послуг та забезпечити надання додаткових послуг.

         3.2.2 Вживати своєчасних заходів щодо попередження та регулювання питань, пов’язаних з недостатнім рівнем якості наданих послуг.

3.2.3 Своєчасно інформувати Клієнта Клубу про зміни в структурі послуг, що надаються за Договором, та умови їх надання.

3.2.4 Забезпечувати робочий стан спортивного, сантехнічного, іншого обладнання та їх відповідність санітарним правилам і нормам.

3.2.5 Надавати Клієнту Клубу одну шафу в роздягальні для перевдягання.

 

 1. ПРАВИЛА ВІДВІДУВАННЯ ТРЕНАЖЕРНОЇ ЗАЛИ.

4.1 З метою забезпечення безпеки та профілактики травм при заняттях, Клієнту Клубу рекомендується  пройти вступний інструктаж щодо використання спортивного обладнання.

4.2 Клієнт Клубу повинен дотримуватися техніки безпеки і правила експлуатації тренажерів, використовувати замки безпеки при виконанні вправ зі штангою.

4.3 Відвідування тренажерної зали можливе тільки у змінному спортивному одязі та спортивному взутті (кросівках), призначених для занять фітнесом. Змінне взуття повинно бути чистим (без піску і бруду на протекторі підошви) і обов’язково закритим. Під час тренувань верхня частина тіла повинна бути закрита, також необхідно користуватись рушником. Заборонено тренуватись у вуличному взутті, без взуття, у тапочках, чешках;

4.4 Щоб уникнути отримання травм, Клієнт Клубу повинен дотримуватися основних принципів побудови тренування, інформацію про які він отримав при проходженні вступного інструктажу. При необхідності Клієнт Клубу може звернутися за допомогою до інструкторів Клубу.

4.5 Після виконання вправи, Клієнту Клубу необхідно прибрати за собою спортивне обладнання і предмети особистого користування.

4.6 Заборонено залишати грифи, гантелі й інші вільні ваги з упором на стіни, дзеркала, та інші конструкції. Необхідно повертати спортивне обладнання в спеціально відведені для цього місця. Клієнти Клубу несуть матеріальну відповідальність за втрату або псування використовуваного обладнання, інвентарю, а також псування майна Клубу.

4.7 Заборонено пересувати тренажери і кидати інвентар на підлогу, оскільки це веде до псування покриття і підвищує рівень шуму.

4.8 Для безпеки Клієнта Клубу, вправи з максимальними вагами в тренажерному залі виконувати з інструктором або з досвідченим партнером.

4.9 Заборонено використання відкритих ємностей для води (у тому числі пластикових стаканів), а також скляних ємностей.

4.10 Заборонено заходити на територію тренажерної зали з рюкзаком або сумкою.

4.11 Діти віком до 16 років можуть займатися в Клубі в присутності тренера (Супроводжуючі особи, що приводять дітей і не мають Клубної картки, не допускаються до відвідування Клубу. Зоною очікування для них є зона рецепції Клубу або фітнес-бар Клубу). 

4.12 Діти старше 16 років можуть займатися в Клубі в присутності батьків або самостійно, відповідно до розкладу роботи Клубу, за наявності письмової заяви від батьків або законних представників. Батьки несуть персональну відповідальність за дітей на території Клубу, при цьому на дітей поширюються всі правила і документи, що регламентують роботу Клубу.

4.13 Інструктор має право перервати тренування, що проводиться одним з батьків з порушенням норм безпеки і завдає шкоди неповнолітній дитині.

4.14 Клієнти Клубу несуть матеріальну відповідальність за псування і втрату спортивного інвентарю. У разі поломки спортивного інвентарю, Клієнти Клубу зобов’язані повідомити про це черговому інструктору.

4.15 Будь-який з тренажерів може бути обмежений для користування в будь-який момент (ремонт, профілактичні роботи). У разі поломки тренажера, Клієнт Клубу повинен повідомити про це черговому інструктору. Самостійне усунення поломок заборонено.

4.16 Тренування на несправних тренажерах заборонене.

4.17 Використовувати магнезію (білий порошок або розчин, що являє собою окис магнію або сіль магнію і призначений для підсушування рук і, як наслідок, збільшення надійності хвата) і крейду заборонено.

4.18 Послуги по персональному тренуванню надаються тільки після попередньої оплати.

 

 1. ПРАВИЛА ВІДВІДУВАННЯ ЗАЛУ ГРУПОВИХ ПРОГРАМ.

5.1 Щоб уникнути травм, рекомендується відвідування занять, які відповідають індивідуальному рівню підготовки Клієнта.

5.2 Групові заняття проводяться за затвердженим розкладом. Зміни в розклад вносяться адміністрацією Клубу в односторонньому порядку.

5.3 У разі запізнення Клієнта на заняття більш ніж на 10 хвилин, щоб уникнути травм інструктор має право не допустити Клієнта.

5.4 Адміністрація залишає за собою право замінювати заявленого у розкладі інструктора, а також вносити зміни в розклад групових занять.

5.5 Для забезпечення комфорту для клієнтів,  запис на групові зайняття відбувається за день або в день його проведення. 

5.6 Бронювання місця на групові зайняття можливо анулювати за не менше ніж за 3 години до його початку.

5.7 Відвідування зали групових програм можливе тільки у змінному спортивному одязі та взутті (кросівках), призначених для занять фітнесом. Змінне взуття повинно бути чистим (без піску і бруду на протекторі підошви) і обов’язково закритим. Під час тренувань верхня частина тіла повинна бути закрита і бажано наявність рушника.

5.8 На групових заняттях не дозволено використовувати власну хореографію і вільні ваги без дозволу інструктора.

5.9 Клієнти Клубу зобов’язані прибирати за собою після занять обладнання та предмети особистого користування.

5.10 Заборонено відвідування зали групових програм для дорослих дітям, які не досягли віку 14 років.

5.11 Заборонено присутність дітей в залі групових програм під час проведення групових занять.

5.12 Заборонено використання мобільних телефонів під час групових занять.

5.13 Заборонено в залах групових програм використання відкритих ємностей для води (у тому числі пластикових стаканів), а також скляних ємностей.

5.14  Послуги по персональному тренуванню і авторським заняттям надаються тільки після попередньої оплати. 

5.15 Самостійні заняття в залах групових програм можуть здійснюватися в період часу, вільного від групових класів, зазначених у розкладі, і попереднього резервування на персональний тренінг.

 

 1. ПРАВИЛА ВІДВІДУВАННЯ СОЛЯРІЮ.

6.1 Оплата за послугу здійснюється до початку сеансу.

6.2 При отриманні ключа від приміщення солярію потрібно залишити завдаток у розмірі 50,00 грн. Після повернення ключа завдаток повертається. У випадку втрати ключа завдаток не повертається. Час на повернення ключа складає 30 хвилин з моменту отримання, без врахування часу безпосереднього сеансу.

6.3 Під час сеансу клієнт повинен користуватись окулярами для захисту від випромінювання, які можна отримати на рецепції клубу. Рекомендується використовувати одноразову шапочку, стикіні, одноразові капці та крем для засмаги, які можливо придбати на рецепції клубу.

6.4 Солярій вмикається на оплачений період часу. При бажанні розігріву солярію до початку сеансу — додатковий час на розігрів теж повинен бути оплачений. Для ввімкнення солярію необхідно натиснути кнопку в апараті солярію.

6.5 Для зв’язку з рецепцією клубу, на внутрішній стороні дверей солярію зазначений відповідний номер телефону.

6.6 Прибирання та дезінфекція солярію здійснюється технічним спеціалістом після кожного відвідувача.

 

 1. ПРАВИЛА ВІДВІДУВАННЯ КЛУБУ ДІТЬМИ
  7.1. Клубом передбачені групові програми для дітей різних вікових категорій. 

7.2. Діти віком від 0 до 3 років можуть перебувати на території Клубу виключно з батьками.

7.3. Діти з 3-х років можуть відвідувати розвиваючі заняття та знаходитись в дитячій кімнаті під наглядом батьків чи спеціально уповноваженого персоналу Клубу.

7.4. Відвідування соляної кімнати дітьми віком до 7 років можливе лише у супроводі дорослого.

7.5. Перебування дітей віком до 16 років у тренажерній залі без супроводу Тренера суворо заборонено. 

7.6. Батьки беруть на себе зобов’язання довести до відома дітей правила відвідування фітнес-клубу та користування інвентарем.

7.7. Батьки повинні забезпечити свою дитину (відповідно до правил):

— Спортивною формою;

— Змінним спортивним взуттям;

— Необхідними засобами гігієни;

— Питною водою в достатній кількості;

— Засобами та приладдям для відвідування розвиваючих занять та творчого розвитку (за необхідності).

7.8. Батьки беруть на себе зобов’язання забезпечити дитині режим харчування рекомендований тренером

7.9. Батьки беруть на себе зобов’язання забезпечити режим відвідування дитиною занять та їх попередній запис на заняття. Суворо забороняється використання мобільних телефонів чи інших електронних пристроїв під час занять.

7.10. Батьки повинні за 15 хв. до початку заняття прибути до Клубу, роздягнути дитину та передати уповноваженому працівнику Клубу дитину.

7.11. В разі запізнення на заняття більше ніж на 5 хв. тренер чи викладач має право не допустити дитину до заняття з метою не відволікання уваги інших дітей, які вже займаються.

7.12. Батьки повинні за 5 хв. до закінчення заняття з’явитись до Клубу, після закінчення заняття одягнути та забрати дитину з території Клубу, щоб уникнути будь-яких травмувань.

7.13. Батьки можуть очікувати своїх дітей у спорт-барі або на рецепції Клубу, лише в спеціально відведених для цього місцях.

7.14. Батьки, які очікують у спорт-барі з маленькими дітьми, зобов’язуються слідкувати за ними і не допускати шуму та біганини.

7.15. Батьки беруть на себе повну відповідальність за життя та здоров’я своєї дитини перед та після заняття, в разі якщо дитина прийде раніше чи залишиться після заняття в фітнес-клубі.

7.16. Батьки беруть на себе повну відповідальність за життя та здоров’я своєї дитини, якщо не повідомлять в анкеті-приєднанні про стан здоров’я дитини.

7.17. Батьки беруть на себе зобов’язання відшкодувати фітнес-клубу вартість пошкодженого дитиною обладнання чи інвентарю та інших завданих збитків.

7.18. Батьки дозволяють Клубу використовувати фотографії, відео зйомку і/або опитування дітей, зроблені у Клубі, для опублікування на електронних сайтах, у газетах, чи у соціальних мережах (Facebook, Instagramm).

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

8.1 За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань, встановлених Договором та даними Правилами, Клуб і Клієнт Клубу несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

8.2 За технічні незручності, викликані проведенням сезонних, профілактичних або аварійних робіт службами комунального господарства, Клуб відповідальності не несе.

8.3 Клуб не несе відповідальності за шкоду, заподіяну здоров’ю та/або майну Клієнта Клубу в результаті протиправних дій третіх осіб та/або, якщо причиною нанесення шкоди здоров’ю стало грубе порушення правил користування обладнанням, в т.ч. спортивним і/або правил техніки безпеки. Клуб не несе відповідальності за шкоду, пов’язану з погіршенням здоров’я, якщо стан Клієнта погіршився внаслідок гострого захворювання, загострення травми або хронічного захворювання.

8.4 У разі заподіяння Клієнтом Клубу збитків або псування майна Клубу, такий збиток підлягає відшкодуванню Клієнтом Клубу протягом 7 (семи) календарних днів.

8.5 Клієнт Клубу повністю приймає на себе відповідальність за своє життя, стан свого здоров’я і стан здоров’я своїх неповнолітніх (малолітніх) дітей, які відвідують Клуб разом з ним. Клуб не несе відповідальність за шкоду, пов’язану з будь-яким погіршенням здоров’я та життя  Члена Клубу.

8.6  Клуб не несе відповідальності за не настання результату, очікуваного Замовником від занять.

8.7 Клуб не несе відповідальність за збереження особистих та/або цінних речей Клієнта Клубу.

8.8 Клієнт Клубу несе однакову відповідальність з запрошеними ним особами (Гостями Клубу) за дотримання цих Правил, а також за заподіяну шкоду майну Клубу, у розмірі суми заподіяної шкоди. У разі неможливості виконання Гостем своєї частини зобов’язань з відшкодування шкоди, заподіяної майну Клубу, відповідальність за завдану шкоду несе Клієнт Клубу в повному обсязі.

8.9 У разі порушення оплати, Клуб залишає за собою право призупинити дію Договору.

8.10 В інших випадках, що не врегульовані Договором та даними Правилами, Клуб і Клієнти Клубу повинні керуватися законодавством України.

 

 1. ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ КОМПЛЕКСОМ ПОСЛУГ І ДОДАТКОВИМИ ПОСЛУГАМИ.

9.1 Правила користування Комплексом послуг

9.2 Клуб надає Комплекс послуг Клієнтам Клубу відповідно до виду придбаного Абонементу. До Комплексу послуг належать послуги, що входять у вартість придбаного Абонементу в Договорі.

9.3 Термін дії Комплексу послуг відповідає типу придбаної Клубної карти.

9.2 Правила користування додатковими/індивідуальними послугами

9.2.1 До додаткових/індивідуальним послуг відносяться: фітнес-бар, масажний кабінет, косметологічний кабінет, манікюрний кабінет, солярій; соляна кімната, дитяча студія, комерційні класи, повторне виготовлення втраченої клубної карти та ін. Повний перелік додаткових/індивідуальних послуг знаходиться на рецепції і/або у відділі продажів Клубу.

9.2.2 Попередня оплата є необхідною умовою для надання послуг спеціалістом Клубу Клієнту Клубу.

9.2.3 Попередній запис на додаткові/індивідуальні послуги клієнт здійснює особисто. Запис фіксується в бланку встановленого зразка на рецепції Клубу або шляхом запису в інтернет додатку.

9.2.4 Клієнт Клубу має право відмовитися від надання послуги, попередивши про це Клуб не пізніше, ніж за 3 години до початку надання послуги. Повідомити про відмову необхідно свого фахівця або адміністратору Клубу. Якщо Клієнт Клубу повідомить про скасування менш ніж за 3 годин, то Клуб має право стягнути з Клієнта Клубу компенсацію у розмірі вартості послуги. У цьому випадку стягнення компенсації проводиться за рахунок отриманої від Клієнта Клубу оплати за надання послуг.

 

 1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.

10.1 Клієнт заявляє: 

а) він свідомо погоджується на всі умови даного Додатку № 1 та зобов’язується їх виконувати; 

б) він не має жодних претензій до змісту даного Додатку № 1, умови його повністю влаштовують та є справедливими по відношенню до обох Сторін; 

в) Клієнт свідомо погоджується з тим, що його участь у всіх тренуваннях, групових заняттях та інших заходах відбуватиметься на власний розсуд та ризик.

10.2 Цей додаток є невід’ємною частиною Договору, всі передбачені в ньому положення мають рівну юридичну силу з положеннями Договору та правомочність даного додатку не потребує додаткового доказування в суді.

 

Незнання Правил Клубу, Правил техніки безпеки не звільняє Клієнта від їх виконання!   

 Додаток № 2

до Публічного Договору 

про надання фізкультурно-оздоровчих послуг,

користування матеріально-технічною базою 

ФІТНЕС — КЛУБУ «ULTRAGYM»

 

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ФІТНЕС — КЛУБУ «ULTRAGYM»

 

 1. ПОПЕРЕДНІЙ МЕДИЧНИЙ ОГЛЯД

1.1. Перед початком занять Клієнтам рекомендується пройти медичне обстеження. При регулярних заняттях у Клубі можливо загострення хронічних захворювань. Бажано, при різних захворюваннях, проводити тренування під контролем Тренера за індивідуальною програмою. Обов’язкове періодичне медичне обстеження, яке допоможе Вам попередити появу будь якого ускладнення.

 

 1. ДОБРОВІЛЬНЕ МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ

2.1. Перед початком занять Клієнтам рекомендується пройти добровільне медичне страхування, яке забезпечить організацію і фінансування медичної допомоги, а також медичних, діагностичних і консультаційних послуг у разі травмування під час тренування.

 

 1. РАЦІОНАЛЬНЕ ТА ДОСТАТНЄ ХАРЧУВАННЯ

3.1. Якщо Ви харчувалися більше ніж за чотири години до тренування, то можливе настання гіпоглікемії (низький рівень глюкози у крові), що може спричинити запаморочення. Якщо, Ви не встигли поїсти, і все одно бажаєте тренуватися, радимо випити склянку (200-250мл) солодкого чаю (кави), або солодкий сік перед та протягом заняття (ще 200-250мл).

 

 1. СПОРТИВНИЙ ОДЯГ ТА СПОРТИВНЕ ВЗУТТЯ

4.1. Спортивний одяг повинен бути зручний та не перешкоджати виконанню повно амплітудних присідань та нахилів. Спортивне взуття повинно бути відповідного розміру, з гумовою підошвою, краще зі шнурками та з невеликими підборами або без них.  Спортивне взуття має відповідати характеристикам та видам виконуваних Клієнтом фізичних вправ. Слід підтримувати спортивний одяг та спортивне взуття чистим як з вимог власної гігієни, так і з поваги до людей, які вас оточують.

 

 1. ЗАГАЛЬНА І СПЕЦІАЛЬНА РОЗМИНКА

5.1. Перед кожним тренуванням необхідна розминка. Загальна розминка включає мобілізацію серцево-судинної системи та системи дихання на спеціальних тренажерах, різні махи, нахили та інше, які розігріють та збільшать еластичність м‘язової і сухожильної тканини, а також підготують організм до подальшої роботи. 
Спеціальна розминка виконується перед кожною вправою в 1-2 підходи з вагою, що становить приблизно 50%-70% від Вашої робочої ваги в даній вправі.

 

 1. ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ ВПРАВ

6.1. Перед початком роботи із штангами, гантелями, на тренажерах, лавах переконатися в надійній фіксації замків, регулюючих і страхуючих фіксаторів і інших пристосувань. При виявленні несправностей, механічних пошкоджень на тренажерах і пристосуваннях, слід негайно доповісти представнику Виконавця, не намагаючись усунути поломку самостійно.

6.2. Виконання будь-якої нової вправи обов’язково починайте з ваги, яка дозволить Вам зробити не менше 20 повторень у підході. Не поспішайте збільшувати робочу вагу. Обов’язково звертайтесь до Тренера з метою контролю за правильністю техніки виконання вправи. При освоєнні нових вправ, через не побудовану між-м’язову та внутрішньо-м’язову координацію, можуть трапитися травми, перед усім пошкодження м’язів, зв’язок та сухожилля.

6.3 Виконувати вправи з максимальним навантаженням тільки під наглядом Тренера, або партнера. До таких відносяться: присідання зі штангою, жим штанги або гантелей лежачи, жим штанги стоячи або сидячи. Виконувати страховку повинен досвідчений, вміючий правильно страхувати партнер, або Тренер.

6.4. При роботі на тренажерах не дозволяється безконтрольно, різко відпускати ручки, тяги, блоки.

6.5. Особливу увагу необхідно звернути при роботі на наступному обладнані: Лави для горизонтального жиму штанги лежачи, для жиму штанги лежачи під кутом вниз, для жиму штанги лежачи під кутом в гору: робота на лавах з вагою близькими до 80% від повторного максимуму виконуються зі страховкою. Вертикальна та горизонтальна тяга блоку сидячи, перед початком роботи перевірити: стан тросу, стан затискачів для тросів, надійне кріплення тягових рукояток. Стійка для присідань зі штангою: присідання виконується над страхувальними підставками.

6.6. Після завершення занять із штангами, гантелями та іншими спортивним спорядженням, необхідно повернути їх на спеціальні місця згідно встановленого порядку. Забороняється після завершення занять залишати будь-яке знаряддя та предмети на підлозі, тренажерах, підвіконнях. Розбираючи штангу, яка стоїть на стійках, знімайте диски поперемінно (один диск з одного боку, потім, один диск з іншого боку). При виконанні вправ з штангою користуйтесь замками. Після завершення роботи з штангою або тренажерами, зніміть з них всі диски і покладіть їх у відведені місця.

6.7. При тренуванні на біговій доріжці, потрібно пристебнути кліпсу відключення доріжки при падінні (Ключ безпеки). Бігова доріжка складний технічний механізм, що вимагає відповідної фізичної та теоретичної підготовки. Ознайомтеся до початку занять з загальнодоступними правилами техніки безпеки на бігових доріжках. 

6.8. При тренуванні на орбітреку, велотренажерах забороняється розвивання високої швидкості при ввімкненому найлегшому (мінімальному) режимі спротиву.

6.9. При тренуванні на біговій доріжці Assault AirRunner забороняється розвивання високої швидкості.

Якщо ви не впевнені в своїх навичках та знаннях рекомендуємо використовувати інші види кардіотренажерів. Адміністрація Клубу не несе відповідальності за отримання травм.

 

 1. ДОТРИМАННЯ ОСНОВНИХ МЕТОДИЧНИХ ПРИНЦИПІВ ПІД ЧАС ТРЕНУВАННЯ

7.1. Під час тренувань дотримуйтесь правильної індивідуальної методики. Основним принципом тренувальних занять є послідовність і поступовість нарощування навантажень. Невірний підбір вправ, без урахування власного стану здоров’я, або дуже поспішний допуск до відновлення занять після перенесеного захворювання або травми – вірний шлях до втрати здоров’я.

 

 1. ПОВІТРЯНИЙ ТА ТЕМПЕРАТУРНИЙ РЕЖИМ.

8.1. У Клубі вимагається суворе дотримання установленого мікроклімату. Оптимальний мікроклімат досягається завдяки роботі обігріваючих, кондиціонуючих та вентилюючих приладів.

8.2. Оптимальні норми температури (в залежності від пори року, або температурних показників зовнішнього середовища), відносної вологості та швидкості руху повітря установлені відповідно до санітарно-гігієнічних норм та рекомендацій провідних фахівців і становлять: діапазон температури (літо) 20-24 градусів за Цельсієм, (зима) 17-19 градусів за Цельсієм (весна, осінь) 17-24; діапазон відносної вологості 40-70%; швидкість руху повітря залежить від потужності кондиціонуючих та вентилюючих приладів.

8.3. У разі індивідуального неприйняття установлених норм мікроклімату, Замовнику рекомендується вжити відповідних заходів для подальшого комфортного перебування у Клубі (більш теплий, не продувний одяг, рушник, інтенсивність виконання вправ, тощо). Зміна установлених норм мікроклімату у Клубі допускається як крайній випадок та виконується виключно представниками Виконавця.

 

 1. ПРИ ТРЕНУВАННЯХ У КЛУБІ КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ВИКОРИСТОВУВАТИ ДОПІНГ.

 

Додаток № 3

до Публічного Договору 

про надання фізкультурно-оздоровчих послуг,

користування матеріально-технічною базою 

ФІТНЕС — КЛУБУ «ULTRAGYM»

 

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ 

СОЛЯНОЮ КІМНАТОЮ ФІТНЕС — КЛУБУ «ULTRAGYM»

 

 1. ПОПЕРЕДНІЙ МЕДИЧНИЙ ОГЛЯД

1.1. Перед початком відвідувань соляної кімнати Клієнтам рекомендується пройти медичне обстеження. Обов’язкове періодичне медичне обстеження, яке допоможе Вам попередити появу будь-якого негативного наслідку

 

 1. ПРОТИПОКАЗАННЯ ДЛЯ ВІДВІДУВАННЯ СОЛЯНОЇ КІМНАТИ

— Виражене загострення захворювань бронхолегеневої системи;

— грип, ГРВІ з високою лихоманкою, інтоксикацією;

— кровохаркання;

— перенесений туберкульоз легень з залишковими багатофункціональними змінами;

— перенесений абсцес легень із залишковими явищами;

— емфізема, дифузний пневмосклероз з ознаками ХЛН ІІІ ступеня;

— гіпертонічна хвороба ІІ-Б та ІІІ стадії;

— хронічна коронарна недостатність;

— гострі та хронічні захворювання нирок.

 

 • ПІДГОТОВКА ДО ПРОЦЕДУРИ

       2.1 Для відвідування соляної кімнати необхідно приходити за 5-10 хвилин до початку сеансу.

    2.2 Відвідування соляної кімнати здійснюється за попереднім записом по телефону, у адміністратора або через інтернет додаток.

     2.3 У разі, якщо ви не можете прийти на процедуру з якої-небудь причини, прохання попередити адміністратора заздалегідь, не пізніше 3-х годин до початку процедури.

       2.4 Сеанси слід проводити не раніше, ніж через 1 годину після прийому їжі і фізичного навантаження.

       2.5 Рекомендується відвідувати соляну кімнату не більше 20 сеансів. 

       2.6 У профілактичних цілях цілком достатньо 10 сеансів щодня або через день. 

       2.7 Всього курсів 4-6 разів на рік.

 

 • ПРАВИЛА ПОВОДЖЕННЯ В СОЛЯНІЙ КІМНАТІ

3.1  Перед відвідуванням соляної кімнати рекомендується забезпечити собі вільне дихання носом.

3.2 У соляній кімнаті потрібно прийняти зручну позу. 

3.3 Вхід в соляну кімнату дозволяється у змінному взутті або в стерильних бахілах, у зв’язку з чим рекомендуємо мати з собою теплі шкарпетки. В якості змінного взуття найкраще використовувати будь-які чисті пляжні або банні тапочки.

3.4 Не забудьте взяти з собою носовичок!

3.5 Забороняється  приносити з собою їжу та напої. 

3.6 Забороняється вносити у соляну кімнату сторонні предмети. Також не дозволяється використовувати електронні прилади, в тому числі і мобільні телефони.

       3.7 Відвідування дітьми віком до  7 р. лише у супроводі дорослого. Відвідування дорослого оплачується окремо.

3.8 Просимо батьків стежити за тим, щоб сіль не потрапила дитині в очі. Після сеансу дитині слід вимити руки та обличчя.

 

 • ПРАВО КЛУБУ НЕ ДОПУСКУ КЛІЄНТА ДО ПРОЦЕДУРИ

4.1 До процедур не допускаються Клієнти з вираженим запахом парфумів.

4.2 До процедур не допускаються Клієнти, які, на думку персоналу, перебувають у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння, Клієнти з залишковими явищами такого сп’яніння.

4.3 До процедур не допускаються Клієнти з інфекційною хворобою, підвищеною температурою і захворюваннями в гострій стадії.

4.4 До процедури не допукаються клієнти з відкритою формою туберкульозу, астмою та ін.


 1. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

— Не рекомендовано приносити з собою в’язання з вовняних і бавовняних ниток.

(Обмеження це пов’язано зі здатністю вовняних і бавовняних волокон до утворення дрібних ворсинок, які забруднюють гіпоалергенне повітря соляної кімнати)

– Не рекомендовано вносити в соляну кімнату газети і старі книги.

(Причина та ж, що і в попередньому пункті – турбота про підтримку гіпоалергенної повітряного середовища, целюлозні матеріали формують дрібну і потенційно несприятливий пил)

— Не рекомендовано використання м’яких іграшок дітьми (плюш, штучне хутро тощо)

 

У соляній кімнаті ви не можете захворіти або заразитися від інших людей, тому що сіль вбиває всі бактерії. 

Мікроклімат соляної кімнати має антисептичний та дезінфікуючий вплив на дихальні шляхи та шкіру завдяки великій кількості хлориду натрію, який має противірусну, бактерицидну та протигрибкову дію! Завдяки цьому відновлюються захисні функції організму та забезпечує ефективність для:

— загальної реабілітації і оздоровлення організму;

— очищення й лікування дихальних шляхів;

— оздоровлення системи кровообігу і лімфообігу;

— сприяння виведенню шлаків;

— стабілізації обмінних процесів;

— отримання косметологічного ефекту;

— омолодження, лікування захворювань шкіри;

— профілактики целюліту;

— внутрішнього оздоровлення та релаксації;

— досягнення антистресової і антидепресивної ефекту;

— для лікування всіх видів алергії і її профілактики.

 

Особливо ефективним є вплив мікроклімату «соляної кімнати» на пацієнтів, зайнятих на шкідливих виробництвах, а також тих, які проживають у великих загазованих містах.